BLIJF NIET TE LANG DOORLOPEN MET ERNSTIGE KLACHTEN!

Sinds de corona-uitbraak in Nederland komen veel minder patiënten naar de huisartsenpraktijken.
Het uitstellen van zorg kan echter nadelige gevolgen hebben uw gezondheid.
Blijft u daarom niet te lang doorlopen met klachten. Twijfelt u over de ernst van uw klachten? U kunt ons altijd bellen om hierover te overleggen.
Als wij u vragen op het spreekuur te komen dan kunt u daar veilig naartoe. De wachtruimte is anders ingericht waardoor u voldoende afstand kunt houden.

Met het oog op het Coronavirus en het voorkomen van mogelijke besmettingen hebben wij ons genoodzaakt gezien om een aantal maatregelen te treffen.

Het virus lijkt zeer besmettelijk te zijn en daarom zijn wij van mening dat het belangrijk is om eenvoudig vermijdbare contacten tot een minimum te beperken.

  • Wij streven ernaar om zoveel mogelijk van uw (zorg)vragen telefonisch af te handelen.
  • Als het nodig blijkt om u op het spreekuur te zien dan kan dit uiteraard blijven gebeuren.
  • U heeft alleen toegang tot de praktijk als u vooraf een afspraak heeft gemaakt.
  • Bij binnenkomst kunt u de handen desinfecteren.
  • Wij verzoeken u ook bij voorkeur alleen te komen en alleen bij strikte noodzaak met 1 begeleider.
  • Bij klachten van hoesten, keelpijn, koorts, benauwdheid etc verzoeken wij u om niet naar de praktijk te komen.
  • Momenteel kunt u op de praktijk nog geen bloed laten prikken. Het Result lab op onze locatie is voorlopig nog gesloten.

Het is helaas een erg vervelende situatie, maar uw en onze gezondheid zijn het allerbelangrijkste.

Voor de meest actuele informatie omtrent het Coronavirus verwijzen wij u naar thuisarts.nl

Update Corona virus

Beste bezoeker van onze praktijkwebsite,

Wij staan aan de vooravond van een mogelijk grote uitbraak van het corona virus.
Wij hopen natuurlijk dat de gevolgen beperkt zullen blijven, maar wij moeten ons voorbereiden op ernstige
situaties.

De praktijk wordt bezocht door veel patiënten, die wij moeten beschermen tegen het krijgen van het virus.
Daarom mag niemand de praktijk betreden zonder afspraak.
Zomaar binnenlopen kan niet meer.

De assistentes hebben instructies gekregen, wie wel en wie niet naar de praktijk mogen komen op basis van
de laatst bekende feiten.
Verwijzingen, recepten en andere formulieren zullen wij zoveel mogelijk digitaal verzenden.
Alleen medisch noodzakelijke of acute afspraken gaan door.
Heeft u klachten van de luchtwegen, zoals snotteren, hoesten en/of keelpijn dan mag u niet naar de praktijk
toekomen om besmetting van andere mensen en personeel te voorkomen.

Meer mensen dan gebruikelijk zullen een telefonisch consult met de huisarts aangeboden krijgen. U krijgt
dan persoonlijke aandacht van de huisarts, waarbij gezamenlijk gekeken kan worden wat voor u de beste
behandeling is. Indien medisch noodzakelijk zal de huisarts u alsnog een consult aanbieden op de praktijk.

Patiënten die zieker worden of moeilijk ademen tijdens de corona pandemie, zullen thuis bezocht worden door
de huisarts, die dan beschermende kleding draagt.

De actuele situatie veranderd van dag tot dag. Volg daarom het nieuws op radio en tv.
U kunt ook kijken op www.thuisarts.nl of bellen met het RIVM via 0800-1351 voor meer informatie.

Wij wensen iedereen veel sterkte de komende tijd. En zoals premier Rutte zegt: “We moeten het samen doen”.

Team de Jagerwegpraktijk.

—————————————————————————————————————–

Dear visitor of our practice website,

We are on the eve of a potentially major outbreak of the corona virus.
We naturally hope that the consequences will be limited, but we must prepare for serious ones
situations.
The practice is visited by many patients, who we must protect against getting the virus.
Therefore, no one is allowed to enter the practice without an appointment.
It is no longer possible to just walk in.

The assistants have been given instructions on who can and who cannot come to the practice on the basis of
the latest known facts.
We will send references, recipes and other forms digitally as much as possible.
Only medically necessary or acute appointments continue.
If you have complaints of the airways, such as sniffing, coughing and / or sore throat, you should not go to the practice
to avoid contamination of other people and personnel.
More than usual, people will be offered a telephone consultation with the doctor.

You will receive personal attention from the GP, together you can see what is best for you’re
treatment. If medically necessary, the GP will still offer you a consultation at the practice.
Patients who become sicker or have difficulty breathing during the corona pandemic will be visited at home by
the GP, who then wears protective clothing.

The current situation changes from day to day. Therefore, follow the news on radio and TV.
You can also visit www.thuisarts.nl and www.rivm .nl > RIVM T: 0800-1351 for more information.

We wish everyone a lot of strength in the near future.
And as Prime Minister Rutte says: “We have to do it together”.

Corona virus

In Nederland neemt het aantal bevestigde corona gevallen momenteel hard toe.
Mocht u klachten hebben van oa hoesten, keelpijn, last van uw luchtwegen of koorts
belt u dan alstublieft met de praktijk, maar kom NIET langs.

Voor meer informatie over het corona virus kunt u bellen met het speciaal geopende
telefoonnummer: 0800 – 1351

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het RIVM en of thuisarts.nl

Kort nieuws

Dokter J Hartman is afwezig wegens scholing van 25 Oktober t/m 4 november 2019.
De assistentes en praktijkondersteuner zijn wel aanwezig.
Voor spoedgevallen wordt u door uw eigen assistente doorverwezen naar de Blaauwweg. 

Personeelsnieuws

Huisarts in opleiding

Voor het vierde jaar op rij heeft de praktijk een huisarts in opleiding. Dhr H. Aziz werkt 4 dagen per week. (Ma – woe – do – vrijdag)
Dhr Aziz zal tot september 2020 bij ons zijn.

Dhr. D van Pelt, poh GGZ werkt t/m 18 oktober bij ons en daarna zullen zijn werkzaamheden overgenomen worden door mevr C. Vingerhoets. Haar werkdagen zijn: Dinsdag de hele dag en vrijdagochtend.

Mevr A. Schop, basisarts is met zwangerschapsverlof t/m eind januari 2020.

Personeelsnieuws

Ida Deelen heeft onze praktijk verlaten. Wij wensen haar veel succes met haar verdere loopbaan.

Nieuwe medewerker is Kayleigh Karsdorp, dokterassistente. Wij verwelkomen haar binnen ons team

 

Drs  mevr. N. Smittenaar is afwezig ivm zwangerschapsverlof.

Drs. Mevr  A. Schop is alle ochtenden werkzaam op de praktijk, behalve op woensdag.

Uitbreiding personeel de Jagerwegpraktijk

Per 1 september 2018 zal ons team versterkt worden door:

– Dhr J. van der Meulen, huisarts op woensdagochtend en vrijdagochtend.

– Dhr F. van Buchem, huisarts in opleiding. Hij zal werkzaam zijn op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

– Janny Vogel, doktersassistente op woensdag, donderdag en vrijdag.

– 2 stagiaires doktersassistente. (Melissa maandag/dinsdag en Kayleigh woensdag/ donderdag)

Inschrijven als patiënt

Door de enorme groei van de praktijk nemen we momenteel alleen patiënten aan die van
buiten Dordrecht in de wijk Sterrenburg zijn komen wonen.

NHG-Praktijkaccreditatie 2018

Sinds 2014 is onze praktijk geaccrediteerd volgens de normen van het NHG.

De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat de praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering.

Jaarlijks vindt een praktijkaudit plaats waarbij de NHG accrediteur de praktijk bezoekt en wij worden getoetst op de kwaliteit van zorg.

De auditor gaat na of alle verbeterpunten zijn doorgevoerd en of er nog aan alle voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de duur van 1 jaar.

Met trots kunnen wij vertellen dat wij op 08 februari 2018 succesvol door de audit zijn gekomen en het keurmerk weer een jaar mogen dragen.