Het result laboratorium gaat weer van start

 Vanaf 1 mei gaat het result laboratorium weer van start.

Op maandag – woensdag en vrijdag van 08:30u – 09:30u wordt er weer bloed geprikt op de praktijk. 

Corona Vaccinaties

De huisartsen gaan vaccinaties tegen Corona geven.
Als u voor de vaccinatie in aanmerking komt ontvangt u binnenkort
een uitnodiging per post.

Als eerste zullen de mensen van 64 jaar en 63 jaar worden opgeroepen en
mensen met fors overgewicht (BMI >40) in de leeftijd tussen de 18 en 64jaar.

Als u veel te zwaar bent en nog nooit bij ons op de weegschaal heeft
gestaan is dit misschien een goed moment om een afspraak te maken.
Voor beide doelgroepen adviseren we kenbaar te maken of u gevaccineerd wilt worden.

Niet iedereen zal tegelijk een uitnodiging ontvangen. De snelheid
waarmee de vaccinaties zullen worden verstrekt hangt van meerdere
dingen af, bijvoorbeeld hoeveel vaccins er per keer beschikbaar zijn.

De volgorde wordt bepaald door de landelijke strategie
van het RIVM. De huisarts heeft hier geen invloed op.

Voor meer informatie over de vaccinatie kunt u doorklikken naar de
website van de overheid: www.coronavaccinatie.nl

Belangrijke update spreekuur van de huisarts

In verband met COVID-19 verzoeken wij u om niet naar de praktijk te komen, behalve na telefonisch overleg.

Het spreekuur van de huisartsen verloopt volgens afspraak.

De spreekuren zijn ruimer opgezet zodat er in de wachtkamer voldoende ruimte is om afstand te houden en het in de wachtkamer niet te druk is.

Bij klachten die ook maar enigszins op corona kunnen wijzen MOET u dit melden. Er is een apart spreekuur voor ingericht.

Via de hoofdingang komt u binnen, na uw bezoek wordt u verzocht via de zij-uitgang weer naar buiten te gaan.

Medewerkers

Huisarts in opleiding Hosein Aziz heeft zijn stageperiode bij ons afgesloten. Het komende jaar, september 2020 ™ augustus 2021, zal huisarts in opleiding Benthe Reijniers bij ons werkzaam zijn.

Tot nu toe waren onze artsen in opleiding eerstejaars ‘ aiossen’, maar dokter Reijniers zit in haar laatste jaar van de opleiding tot huisarts.

Zij zal werkzaam zijn op maandag, woensdag en vrijdag.

Op woensdagochtend draait zij gezamenlijk spreekuur met dokter J. Hartman.

Griepprik

Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse griepvaccinatie.

Deze is bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder en volwassen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen.

Als u in aanmerking komt voor de griepvaccinatie ontvangt u binnenkort een oproep.

 

Dit jaar komt daar ook een uitnodiging bij voor de pneumokokken vaccinatie. Personen in de leeftijd van 73 t/m 79 jaar zullen de uitnodiging gelijktijdig met de griep oproep ontvangen.

 

Dit jaar zal het toedienen van de vaccinaties iets anders verlopen dan voorgaande jaren, omdat we rekening moeten houden met de regels rondom COVID-19.

U ontvangt een uitnodiging aan de hand van de eerste letter van uw achternaam.

 

Bij aankomst op de praktijk wacht u buiten op 1,5 m afstand van andere wachtenden, totdat u door een van de medewerkers binnen wordt geroepen.

U krijgt instructies naar welke kamer u mag doorlopen voor de griepprik.

Wij willen u vriendelijk verzoeken bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Kinderen onder de 12 jaar uitgezonderd.

 

De medewerkers dragen beschermende kleding en een mondkapje.

Als u klachten heeft die ook maar enigszins kunnen wijzen op corona wordt u verzocht niet te komen. We plannen dan een andere dag en tijd voor u nadat u klachtenvrij bent.

 

Voor meer informatie over de griepprik kunt u hier klikken. U wordt dan doorverwezen naar de website van het RIVM.

Voor meer informatie over de pneumokokkenvaccinatie kunt u hier klikken. U wordt dan doorverwezen naar de website van het RIVM.

 

Achternaam A ™ E: Donderdag 29 oktober 2020

Achternaam F ™ K: Vrijdag 30 oktober 2020

Achternaam L ™ R: Maandag 2 november 2020

Achternaam S ™ Z: Dinsdag 3 november 2020

 

Woensdag 4 november worden de patiënten verwacht die ook de uitnodiging voor de pneumokokken hebben ontvangen. Als u geen gebruik maakt van de pneumokokkenvaccinatie, maar wel de griepprik wilt dan vragen wij u alsnog op woensdag 4 november te komen.

 

Als u niet in de mogelijkheid bent om naar de praktijk te komen voor de vaccinaties dan kunt u contact opnemen met de praktijk, zodat wij bij u thuis langskomen.

Het thuisprikken staat gepland voor Donderdag 5 en Vrijdag 6 november tussen 9:30u en 16:30u.

BLIJF NIET TE LANG DOORLOPEN MET ERNSTIGE KLACHTEN!

Sinds de corona-uitbraak in Nederland komen veel minder patiënten naar de huisartsenpraktijken.
Het uitstellen van zorg kan echter nadelige gevolgen hebben uw gezondheid.
Blijft u daarom niet te lang doorlopen met klachten. Twijfelt u over de ernst van uw klachten? U kunt ons altijd bellen om hierover te overleggen.
Als wij u vragen op het spreekuur te komen dan kunt u daar veilig naartoe. De wachtruimte is anders ingericht waardoor u voldoende afstand kunt houden.

Met het oog op het Coronavirus en het voorkomen van mogelijke besmettingen hebben wij ons genoodzaakt gezien om een aantal maatregelen te treffen.

Het virus lijkt zeer besmettelijk te zijn en daarom zijn wij van mening dat het belangrijk is om eenvoudig vermijdbare contacten tot een minimum te beperken.

  • Wij streven ernaar om zoveel mogelijk van uw (zorg)vragen telefonisch af te handelen.
  • Als het nodig blijkt om u op het spreekuur te zien dan kan dit uiteraard blijven gebeuren.
  • U heeft alleen toegang tot de praktijk als u vooraf een afspraak heeft gemaakt.
  • Bij binnenkomst kunt u de handen desinfecteren.
  • Wij verzoeken u ook bij voorkeur alleen te komen en alleen bij strikte noodzaak met 1 begeleider.
  • Bij klachten van hoesten, keelpijn, koorts, benauwdheid etc verzoeken wij u om niet naar de praktijk te komen.
  • Momenteel kunt u op de praktijk nog geen bloed laten prikken. Het Result lab op onze locatie is voorlopig nog gesloten.

Het is helaas een erg vervelende situatie, maar uw en onze gezondheid zijn het allerbelangrijkste.

Voor de meest actuele informatie omtrent het Coronavirus verwijzen wij u naar thuisarts.nl

Update Corona virus

Beste bezoeker van onze praktijkwebsite,

Wij staan aan de vooravond van een mogelijk grote uitbraak van het corona virus.
Wij hopen natuurlijk dat de gevolgen beperkt zullen blijven, maar wij moeten ons voorbereiden op ernstige
situaties.

De praktijk wordt bezocht door veel patiënten, die wij moeten beschermen tegen het krijgen van het virus.
Daarom mag niemand de praktijk betreden zonder afspraak.
Zomaar binnenlopen kan niet meer.

De assistentes hebben instructies gekregen, wie wel en wie niet naar de praktijk mogen komen op basis van
de laatst bekende feiten.
Verwijzingen, recepten en andere formulieren zullen wij zoveel mogelijk digitaal verzenden.
Alleen medisch noodzakelijke of acute afspraken gaan door.
Heeft u klachten van de luchtwegen, zoals snotteren, hoesten en/of keelpijn dan mag u niet naar de praktijk
toekomen om besmetting van andere mensen en personeel te voorkomen.

Meer mensen dan gebruikelijk zullen een telefonisch consult met de huisarts aangeboden krijgen. U krijgt
dan persoonlijke aandacht van de huisarts, waarbij gezamenlijk gekeken kan worden wat voor u de beste
behandeling is. Indien medisch noodzakelijk zal de huisarts u alsnog een consult aanbieden op de praktijk.

Patiënten die zieker worden of moeilijk ademen tijdens de corona pandemie, zullen thuis bezocht worden door
de huisarts, die dan beschermende kleding draagt.

De actuele situatie veranderd van dag tot dag. Volg daarom het nieuws op radio en tv.
U kunt ook kijken op www.thuisarts.nl of bellen met het RIVM via 0800-1351 voor meer informatie.

Wij wensen iedereen veel sterkte de komende tijd. En zoals premier Rutte zegt: “We moeten het samen doen”.

Team de Jagerwegpraktijk.

—————————————————————————————————————–

Dear visitor of our practice website,

We are on the eve of a potentially major outbreak of the corona virus.
We naturally hope that the consequences will be limited, but we must prepare for serious ones
situations.
The practice is visited by many patients, who we must protect against getting the virus.
Therefore, no one is allowed to enter the practice without an appointment.
It is no longer possible to just walk in.

The assistants have been given instructions on who can and who cannot come to the practice on the basis of
the latest known facts.
We will send references, recipes and other forms digitally as much as possible.
Only medically necessary or acute appointments continue.
If you have complaints of the airways, such as sniffing, coughing and / or sore throat, you should not go to the practice
to avoid contamination of other people and personnel.
More than usual, people will be offered a telephone consultation with the doctor.

You will receive personal attention from the GP, together you can see what is best for you’re
treatment. If medically necessary, the GP will still offer you a consultation at the practice.
Patients who become sicker or have difficulty breathing during the corona pandemic will be visited at home by
the GP, who then wears protective clothing.

The current situation changes from day to day. Therefore, follow the news on radio and TV.
You can also visit www.thuisarts.nl and www.rivm .nl > RIVM T: 0800-1351 for more information.

We wish everyone a lot of strength in the near future.
And as Prime Minister Rutte says: “We have to do it together”.