Corona virus

In Nederland neemt het aantal bevestigde corona gevallen momenteel hard toe.
Mocht u klachten hebben van oa hoesten, keelpijn, last van uw luchtwegen of koorts
belt u dan alstublieft met de praktijk, maar kom NIET langs.

Voor meer informatie over het corona virus kunt u bellen met het speciaal geopende
telefoonnummer: 0800 – 1351

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het RIVM en of thuisarts.nl

Kort nieuws

Dokter J Hartman is afwezig wegens scholing van 25 Oktober t/m 4 november 2019.
De assistentes en praktijkondersteuner zijn wel aanwezig.
Voor spoedgevallen wordt u door uw eigen assistente doorverwezen naar de Blaauwweg. 

Personeelsnieuws

Huisarts in opleiding

Voor het vierde jaar op rij heeft de praktijk een huisarts in opleiding. Dhr H. Aziz werkt 4 dagen per week. (Ma – woe – do – vrijdag)
Dhr Aziz zal tot september 2020 bij ons zijn.

Dhr. D van Pelt, poh GGZ werkt t/m 18 oktober bij ons en daarna zullen zijn werkzaamheden overgenomen worden door mevr C. Vingerhoets. Haar werkdagen zijn: Dinsdag de hele dag en vrijdagochtend.

Mevr A. Schop, basisarts is met zwangerschapsverlof t/m eind januari 2020.

Personeelsnieuws

Ida Deelen heeft onze praktijk verlaten. Wij wensen haar veel succes met haar verdere loopbaan.

Nieuwe medewerker is Kayleigh Karsdorp, dokterassistente. Wij verwelkomen haar binnen ons team

 

Drs  mevr. N. Smittenaar is afwezig ivm zwangerschapsverlof.

Drs. Mevr  A. Schop is alle ochtenden werkzaam op de praktijk, behalve op woensdag.

Uitbreiding personeel de Jagerwegpraktijk

Per 1 september 2018 zal ons team versterkt worden door:

– Dhr J. van der Meulen, huisarts op woensdagochtend en vrijdagochtend.

– Dhr F. van Buchem, huisarts in opleiding. Hij zal werkzaam zijn op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

– Janny Vogel, doktersassistente op woensdag, donderdag en vrijdag.

– 2 stagiaires doktersassistente. (Melissa maandag/dinsdag en Kayleigh woensdag/ donderdag)

Inschrijven als patiënt

Door de enorme groei van de praktijk nemen we momenteel alleen patiënten aan die van
buiten Dordrecht in de wijk Sterrenburg zijn komen wonen.

NHG-Praktijkaccreditatie 2018

Sinds 2014 is onze praktijk geaccrediteerd volgens de normen van het NHG.

De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat de praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering.

Jaarlijks vindt een praktijkaudit plaats waarbij de NHG accrediteur de praktijk bezoekt en wij worden getoetst op de kwaliteit van zorg.

De auditor gaat na of alle verbeterpunten zijn doorgevoerd en of er nog aan alle voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de duur van 1 jaar.

Met trots kunnen wij vertellen dat wij op 08 februari 2018 succesvol door de audit zijn gekomen en het keurmerk weer een jaar mogen dragen.