Update Corona virus

Beste bezoeker van onze praktijkwebsite,

Wij staan aan de vooravond van een mogelijk grote uitbraak van het corona virus.
Wij hopen natuurlijk dat de gevolgen beperkt zullen blijven, maar wij moeten ons voorbereiden op ernstige
situaties.

De praktijk wordt bezocht door veel patiënten, die wij moeten beschermen tegen het krijgen van het virus.
Daarom mag niemand de praktijk betreden zonder afspraak.
Zomaar binnenlopen kan niet meer.

De assistentes hebben instructies gekregen, wie wel en wie niet naar de praktijk mogen komen op basis van
de laatst bekende feiten.
Verwijzingen, recepten en andere formulieren zullen wij zoveel mogelijk digitaal verzenden.
Alleen medisch noodzakelijke of acute afspraken gaan door.
Heeft u klachten van de luchtwegen, zoals snotteren, hoesten en/of keelpijn dan mag u niet naar de praktijk
toekomen om besmetting van andere mensen en personeel te voorkomen.

Meer mensen dan gebruikelijk zullen een telefonisch consult met de huisarts aangeboden krijgen. U krijgt
dan persoonlijke aandacht van de huisarts, waarbij gezamenlijk gekeken kan worden wat voor u de beste
behandeling is. Indien medisch noodzakelijk zal de huisarts u alsnog een consult aanbieden op de praktijk.

Patiënten die zieker worden of moeilijk ademen tijdens de corona pandemie, zullen thuis bezocht worden door
de huisarts, die dan beschermende kleding draagt.

De actuele situatie veranderd van dag tot dag. Volg daarom het nieuws op radio en tv.
U kunt ook kijken op www.thuisarts.nl of bellen met het RIVM via 0800-1351 voor meer informatie.

Wij wensen iedereen veel sterkte de komende tijd. En zoals premier Rutte zegt: “We moeten het samen doen”.

Team de Jagerwegpraktijk.

—————————————————————————————————————–

Dear visitor of our practice website,

We are on the eve of a potentially major outbreak of the corona virus.
We naturally hope that the consequences will be limited, but we must prepare for serious ones
situations.
The practice is visited by many patients, who we must protect against getting the virus.
Therefore, no one is allowed to enter the practice without an appointment.
It is no longer possible to just walk in.

The assistants have been given instructions on who can and who cannot come to the practice on the basis of
the latest known facts.
We will send references, recipes and other forms digitally as much as possible.
Only medically necessary or acute appointments continue.
If you have complaints of the airways, such as sniffing, coughing and / or sore throat, you should not go to the practice
to avoid contamination of other people and personnel.
More than usual, people will be offered a telephone consultation with the doctor.

You will receive personal attention from the GP, together you can see what is best for you’re
treatment. If medically necessary, the GP will still offer you a consultation at the practice.
Patients who become sicker or have difficulty breathing during the corona pandemic will be visited at home by
the GP, who then wears protective clothing.

The current situation changes from day to day. Therefore, follow the news on radio and TV.
You can also visit www.thuisarts.nl and www.rivm .nl > RIVM T: 0800-1351 for more information.

We wish everyone a lot of strength in the near future.
And as Prime Minister Rutte says: “We have to do it together”.