Kort nieuws

Dokter J Hartman is afwezig wegens scholing van 25 Oktober t/m 4 november 2019.
De assistentes en praktijkondersteuner zijn wel aanwezig.
Voor spoedgevallen wordt u door uw eigen assistente doorverwezen naar de Blaauwweg.