NHG-Praktijkaccreditatie 2018

Sinds 2014 is onze praktijk geaccrediteerd volgens de normen van het NHG.

De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat de praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering.

Jaarlijks vindt een praktijkaudit plaats waarbij de NHG accrediteur de praktijk bezoekt en wij worden getoetst op de kwaliteit van zorg.

De auditor gaat na of alle verbeterpunten zijn doorgevoerd en of er nog aan alle voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de duur van 1 jaar.

Met trots kunnen wij vertellen dat wij op 08 februari 2018 succesvol door de audit zijn gekomen en het keurmerk weer een jaar mogen dragen.